God hou Sy Woord en Beloftes.

Maar Ons Moet Reg Lewe

 Verlede jaar het God vir ons teks gegee vir die jaar van 2012. (Lukas 24:13) “Jesus verskyn aan mense”
As ek nou so sit en terug dink is daar soveel kere wat Jesus aan ons as Mindalore gemeente verskyn het. Ons die genesings ervaar, ons het geestelike groei ervaar, ons het baie seëninge, ook finansieël, ontvang. Ons is beskerm teen die bose. Ons het geloop waar Jesus geloop het en ons het begin opstaan in diens van ons God die Almagtige.  

Niks van hierdie dinge sou enigsins moontlik gewees het as Jesus nie aan mense verskyn het nie. En soos ons weet openbaar Jesus Homself op baie maniere aan ons, as jy nie meer weet waarheen nie is al wat jy dalk nodig het, “Faith” – Geloof.

God hou Sy woord en beloftes en dit maak my net soveel meer opgewonde oor 2013.

Ons het soveel gegroei en soveel seëninge uit God se hand ontvang, meer as wat ons verdien. God is besig om ons te bemagtig en besig om ons op te rig om die Woord te verkondig.

Daar is Konings, Priesters, Profete, Herders, Generaals, Soldate en Disipels. Elkeen van ons word opgerig vir sy of haar spesiale plek in God se Plan. Groot dinge is besig om te gebeur en God het belowe dat Hy nie die goeie werk in jou wat Hy alreeds begin het sal staak nie.

1 Timoteus 3 v 1-13 is die teks wat ek ontvang het vir 2013.

In Paulus se brief aan Timoteus verduidelik hy hoe iemand moet optree wat in diens van God wil staan. Hy begin die brief deur te sê dit “is waar”.


Jesus rig ons op om in Sy diens te wees maar Hy waarsku ons ook in hierdie teks dat ons moet reg lewe. Ons kan nie in Sy diens staan en die vyand ‘n houvas in ons eie lewe gee nie. Ons kan nie vir God veg as ons die vyand dien nie. Of ons nou Ouderlinge of Diakens is, Priesters of Profete, Konings of Herders, ons almal staan in diens van God en ons kan Hom nie waarlik dien as ons onself nie volkome wil oorgee nie.

  Ek dink nou aan ‘n film wat ek gesien het waar hulle sê “with great power comes great responsibility”. As die Heilige Gees in ons woon het ons die Krag van die Lewende God in ons en Jesus waarsku ons om reg te lewe. Sonde kan nie in die teenwoordigheid van God wees nie.

  Mag u ’n voorspoedige en geseënde 2013 beleef saam met ons Vader en Jesus Christus wat alreeds die goeie werk in u begin het.

Liefde groete, 

Die Ontdekker

Sien Ook
Doen wat ek jou vra
Hoe?
Plasing No 172

Foto Danksy Timusu

Leave a Reply

Your email address will not be published.