Josua, Rigters en Rut

Kort opsomming van die drie baie interessante boeke

Die afgelope kwartaal het die gemeente se lees rooster ons deur die drie boeke, Josua, Rigters en Rut gevat. Ouder gewoonte het die “No Limits” se lesse elke Sondag aand gehandel oor lesse uit die verhale. Daarom dan so ‘n kort opsomming van die drie baie interessante boeke.

Josua

Skrywer: Tradisioneel toegeskryf aan Josua homself behalwe vir die finale 5 verse (Jos 24:29-33), wat sy dood en nalatenskap beskryf.
Datum: 1375 VC
Kort Opsomming: Israeliete  verower en vestig hulself in die beloofde land, Kanaan.

Uniek & Ongewoon: Josua is een van die min Bybel karakters wat skynbaar alles reg gedoen het. Hy was ‘n sterk leier, totaal verbind aan God. Nêrens word daar aangeteken dat hy gesondig het of ongehoorsaam was nie. Slegs een fout skend sy andersins vleklose verhaal, en dis toe hy die Gibeoniete se lewens gespaar het nadat hulle hom om die bos gelei het. Toe hy die waarheid agterkom het, het hy nogsteeds sy woord gehou maar hulle as slawe aangehou.
Vers om te onthou:  “Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan.” Jos 1:9 (AOV)

Rigters

Skrywer: Onbekend; alhoewel sommige beweer dit was die profeet Samuel.
Datum: Ongeveer 1050 VC (dek gebeure tot sover terug as 1375 VC)Kort Opsomming: Israel gaan deur herhaaldelike siklusse van sonde, swaarkry en verlossing.

Uniek & Ongewoon: Gemeet aan vandag se standaarde het verskeie rigters baie ongewone families gehad. Jaïr het 30 seuns gehad (Rig 10:4); Abdon het 40 seuns gehad (Rig 12:14); Ebsan het 30 seuns en dertig dogters gehad (Rig 12:9). Jefta het net een dogter gehad wat hy moes offer aan God in ruil vir ‘n oorwinning oor die vyand. (Rig 11:30-40)

Vers om te onthou:  “Toe sê die HERE vir Gídeon: Die manskappe by jou is te veel vir My om die Midianiete in hulle hand te gee; anders kan Israel hom teen My beroem deur te sê: My eie hand het my verlos.” Rig 7:2 (AOV)

Rut

Skrywer: Onbekend; alhoewel sommige beweer dit was Samuel.
Datum: Rut, die ouma grootjie van koning Dawid, het geleef teen +- 1100 VC.
Kort Opsomming: Lojale skoondogter wat God se getrouheid, liefde en sorg verpersoonlik.

Uniek & Ongewoon: Rut, van die heidense land Moab, trou ‘n Joodse man en word daardeur die oumagrootjie van koning Dawid – en dus ook ‘n voorvader van Jesus Christus.

Vers om te onthou:  “Maar Rut sê: Moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie; want waar u gaan, sal ek gaan; en waar u vertoef, sal ek vertoef; u volk is my volk, en u God is my God. “ Rut 1:16 (AOV)

Groete

Oom Jan

Nog Sielskos vir Die Lewenspad
Glo en Doen
Die Groot Opdrag
Eksodus
Nuwe Plasings

Plasing No 0118

Leave a Reply

Your email address will not be published.