Julle is in die wêreld soos lig wat in die donker skyn

My liewe Boeties en Sussies

In my soektog na die gedig van CL Leipoldt “Oktober maand”  het ek op my ou FAK sang bundel afgekom. (Uittreksels van Gedigte en liedere kom uit die FAK.)

“Dis die maand Oktober,

die mooiste, mooiste maand.“

Dit herinner my daaraan dat God alles goed gemaak het. As ons na die skeppingsverhaal kyk, sien ons dat alles goed gemaak is. God het gesê wat Hy gemaak het, is goed.

Gen 1:12b : “God het gesien dat dit goed was.“

God het eerste lig gemaak.  Sonder lig kan ‘n mens niks sien nie. Sonder lig kan plante nie groei nie. Dit het my laat dink dat God sê ons moet lig vir die wêreld wees.   

Matt 5:14 en 16Lewende Bybel (LB) : 14“Julle is in die wêreld soos lig wat in die donker skyn. 16 Op dieselfde manier moet die lig wat in julle is ook deur mense gesien kan word. As hulle sien watter goeie dinge julle doen, sal hulle julle Vader wat  in die hemel is daarvoor eer gee.“  

2 Pet 1:19b : “Dit is soos ’n lig wat in ‘n donker kamer skyn. Die beste ding wat jul kan doen, is om julle volle aandag daaraan te gee totdat Christus, die helder Môrester, sal verskyn en julle hart vol van Sy lig sal wees en die nuwe dag  van God sal aanbreek.“

Soos ek deur die FAK blaai en “Uit die blou van onse hemel, uit die diepste van ons see“ lees en na die skeppingsverhaal kyk, het ‘n paar Bybelverse by my opgekom. 

Gen 1:8 en 10 (LB) : 8“Hierdie oop lug het Hy “hemel” genoem.10 … toe het God die droë grond “land” genoem en die water wat bymekaar gekom het Hy “see” genoem.

Psalm 68:33-34: “ Koninkryke van die aarde, hef ‘n lied aan tot eer van God, sing tot eer van die Here, tot eer van Hom wat ry deur die hemele, die hemele wat van die begin af daar was. “

Die see laat my ook dink aan Jesus wat die storm stil gemaak het en Petrus wat op die see geloop het.  Matt 8:26b : “ Daarna het Hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek, en dit het doodstil geword. “ 

Matt 14:26-29 (LB): “Toe Sy dissipels Hom op die see sien loop, was hul benoud en het gesê : “Dis ‘n spook!” Hulle was so bang dat hul hard geskree het. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat: “Nee bly net kalm.” het Hy gesê “dit is Ek. Julle hoef nie bang te wees nie. “Petrus roep toe na Hom: “Here as dit regtig U is, sê ek moet op die water langs na U toe kom. Goed, sê Jesus toe vir hom, “kom!” Petrus het uit die skuit geklim en op die water begin loop.“

God het plante ook geskep. Gen 1:12 (LB): “Daar het allerhande soorte plante op die aarde te voorskyn gekom- elkeen met sy eie soort saad en sy eie soort vrugte.“

So moet ons ook die vrug dra wat by die bekering pas. Aan ons vrug sal ons geken word. 

Gal 5:22 : “Die vrug daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid en selfbeheersing “

God was tevrede oor Sy skepping.

Kol 2:6b-7 (LB): ” Leef dan elke dag in nouste verbintenis met Hom, want Hy is die grond waarin julle nou groei en die fondament waarop jul nou bou.“

Gen 1:27: “God het die mens geskep as Sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hul geskep.“

Watter beeld dra ek en jy uit ?

 Spr 2:2-3 (LB): “Luister altyd  na iets wat jou beter begrip en insig kan gee. Laat verstandigheid en insig jou doel wees.

3:3 “Laat liefde en getrouheid deel van  jou word soos iets waardevols wat jy om jou nek dra of iets wat in jou gedagtes gegraveer is.“

3:5 “Vertrou geheel en al op die Here en moet nie op jou eie insigte staat maak nie.“

3:11b “Moenie in opstand kom as Hy jou op jou foute wys nie.“

11:30 “Die optrede van iemand wat aan die Here gehoorsaam is, kan ander mense na ware lewe lei, maar geweld kan ander mense net hulle lewe laat verloor.“

14:26 “As ‘n mens op die Here vertrou , gee Hy jou ‘n vastigheid wat absoluut seker is. Hy sal dit ook aan so ‘n iemand se kinders gee.“

Lees gerus Spreuke en hoor wat oor ons as Sy verteenwoordigers gesê word. Lees die skeppingsverhaal en kyk wat jy ook oor jouself daaruit kan leer. God is getrou Hy sal aan jou openbaar wat Hy wil hê jy moet weet en doen.

“Here God van liefde, open ons oë en ore sodat ons kan sien, hoor en doen. Wees U ons Leidsman in ons doen en late. Aan U al die eer.

Amen”

Groete,

Duimpie

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Om God as Familie te dien
Persoonlike Getuienis – Deel Een
Psalms – 9 Maniere van Aanbidding en Lofprysing
Onder Die Invloed
Niemand gee meer om nie
Wie Dink Jy is Jy?
Plasing No 0331

Leave a Reply

Your email address will not be published.