Julle Sal Krag Ontvang.

SLEUTEL FRASE – JULLE SAL KRAG ONTVANG WANNEER………

Onlangs is ek herinner hoeveel krag en owerheid ons het as kinders van God het. Jesus het gesê ons sal wonders doen en selfs meer. Ons is beveel om mense te genees en duiwels uit te dryf. Ons sal op die slang se kop kan trap – ons is meer as oorwinnaars. Die snaakse ding is, ons vergeet hoeveel krag ons het in Christus Jesus.
Christene is vinnig om die kerk te “beskuldig” van kragteloosheid, maar as ons die kerk vir ‘n oomblik kan los, wil ek vra:

Is die krag van God in jóú lewe sigbaar en teenwoordig?

Dit is die belangriker vraag.
Die krag van God kom wanneer ons Jesus se woorde glo en daarvolgens leef.
Dit kom wanneer ons God meer vrees as mense.
Die krag van God kom wanneer ons, ons eie sonde bely en ophou om aanhoudend die sonde van ander uit te wys.
Die krag van God kom wanneer ek leer om my eie lewe onder beheer van die Heilige Gees te stel en Hom stiptelik en radikaal te gehoorsaam.

Die krag van God raak eers sigbaar wanneer iemand in gebrokenheid voor God begin leef.
God se krag word sigbaar daar waar daar oortuiging van sonde is, en die oortuiging lei tot reiniging van daardie sonde, wat lei tot ’n heilige lewe.
Daar is geen krag van God sonder ‘n heilige lewe nie.

Laat ons eerstens God self soek. Wanneer ons God self soek, is Sy krag wat deur ons werk as’t ware ‘n “byvoordeel” van ons lewe in Hom. Te veel van ons fokus val egter op die “byvoordeel” van God se krag. Daar bestaan nie iets soos krag sonder God nie. God self is die krag. En onthou: die krag is nooit óns krag nie, dit is God wat deur ons werk. Te veel mense glo die krag is in of uit hulleself, dat hulle dit besit. Nee, die krag van God is alleen die krag van God as God self deur ons werk en vir God om deur ons te werk, vra dat ons sal sterf aan onsself, ons wil, menings en emosies, dat ons uit die pad uit sal kom sodat God ongehinderd deur ons kan werk.


Een van ons grootste probleme vandag is dat ons oortuig is God is daar net vir ons en dat dit eintlik alles oor ons gaan. Nee, dit gaan oor God. Dit gaan nie in die eerste plek oor my genesing, my voorspoed, my sukses en my behoeftes nie, maar oor Jesus en oor Hom alleen en hoe Hy verheerlik word wanneer Hy genesing, voorspoed, sukses en antwoorde gee op my gebede.

Ons is so geneig om die lewe te draai en te verdraai dat alles op die ou end oor ons gaan. Geestelik doen ons dieselfde. Ons kom so maklik by ‘n punt waar ons onsself in die middelpunt van die “heelal” plaas en nie meer God nie. God is ook nie ʼn “Hardeware winkel” waarheen ons elke keer kan hardloop as ons vinnig iets nodig het nie./Nee, aan ons het God krag gegee maar ons moet Hom ken om ons krag te ken./Laat die kragtige werking van die Heilige Gees sigbaar wees in ons lewens deur ’n noue intieme verhouding te kweek met ons Verlosser.

Liefde groete
Die Ontdekker.

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Selfbeheersing
Ons Weet Wie Jesus Is
Dis Harde Werk
Eenvoudige Reels
Psalms – 9 Maniere van Aanbidding en Lofprysing
Vader Tyd Op Moeder Aarde
n Jaar Van Geestelike Groei
Tien jaar saam met Mindalore
Plasing No 0263

Leave a Reply

Your email address will not be published.