Kerk Toe Ry

My liewe Boeties en Sussies

Ek ry nou die dag kerk toe en sien hoeveel mense oppad is na hul onderskeie kerke.
Dit tref my met ‘n slag, wat ‘n bevoorregte land is ons nie ! Ons kan nog vrylik na Sy huis gaan!Dit het my laat dink, gaan ons kerk toe uit gewoonte, gaan ons kerk toe omdat dit lekker is saam met mense, of gaan dit vir ons oor God? Ons neem dit sommer as vanselfsprekend aan dat ons kan kerk toe gaan.

Psalm 84 v 2 – 3 en 5 – 6 en 11 : “ Hoe lief het ek U woning Here, Almagtige ! Ek versmag van verlange na die tempel van due Here ; met alles wat in my is, wil ek jubel oor die lewende God. Dit gaan goed met die mense vir wie U huis ‘n tuiste is: hulle hou nie op om U te prys nie. Sela.  Dit gaan goed met die mense wat hulle krag in U vind en graag na die tempel toe gaan. Waarlik een dag in U tempel is beter as een duisend daarbuite.”

Volgende keer as jy kerk toe gaan, vra jouself die vraag af – Waarom doen ek dit? Waarom is ek op pad na die kerkgebou?

Mag dit van ons elkeen gesê word dat dit om God en ons verhouding met Hom gaan, die lewende, Almagtige God. Psalm 40 v 9 – 11 : “Om U wil te doen , my God, is my een begeerte, U woord is my hele lewe. Met blydskap het ek aan die gemeente vertel: “ U het my verlos.” Ek het nie stilgebly nie Here, U weet dit ! Dat U my verlos, het ek nie vir myself gehou nie , ek het gepraat oor U trou en U hulp. Oor U goedheid en trou het ek in die gemeente nie stilgebly nie.”

Liewe Boetie eb Sussie Gryp elke geleentheid aan om na Sy woning te gaan. Gryp elke geleentheid aan om van Hom- Vader, Seun en Heilige Gees te getuig. Die tyd is min!

Maranata, Jesus kom weer

Groete 

Duimpie

Sien Ook
Juig Tot Eer Van God
Dankbaarheid

Plasing No 0177

Foto Danksy Freda Andrew

Leave a Reply

Your email address will not be published.