Kersprogram van 1971

November is die maand waartydens ons Kerssangdiens hou. In ons gemeente argiewe het ons die heel eerste Kersprogram van NG Kerk Mindalore opgespoor. Die KJV of Kerk Jeug Vereniging het die Kerssangdiens aangebied en die Liedere kom nog uit die Halleluja boek wat baie van ons glad nie eers ken nie, maar wat vir heelwat van ons lidmate nog groot heimwee bring. Hierdie diens is in die Skoolsaal van Dr Havinga gehou, want Mindalore het nog nie op daardie stadium ‘n Kerkgebou gehad nie!

Die Skriflesing was uit Mat 1:18-25 wat handel oor die Engel wat aan Josef verskyn het om vir hom te sê dat Maria swanger gaan word en ’n kindjie in die wêreld gaan bring, en dat Josef hom Jesus moet noem.

18 Die geboorte van Jesus Christus was dan só: Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees.19 En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei.
20 Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees;
21 en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.
22En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het: 23 Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons. 24En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by hom geneem;
25en hy het haar nie beken totdat sy haar eersgebore Seun gebaar het nie; en hy het Hom Jesus genoem.
” (1953 Afr)

Die Lede van die KJV raad het verdere voorlesing gedoen uit Mat 2:1-10 wat handel oor die Wyse manne se hulde aan Jesus. Die liedere wat gesing is met die eerste Kersprogram was liedere wat vandag nog deel is van ons gunsteling Kersliedere:

Lied 29: O Christus, diepst’ Verlange
Lied 35: Die Heiland is gebore
Lied 36: Stille nag, Heilige Nag.
Die slotlied, wat ongelukkig nie in ons liedboek opgeneem is nie, maar ‘n baie groot gunsteling van daardie tyd, was:
Lied 40: Betlehems Ster, O Wonderlig

Ds Louis Mostert wat die jong leraar van hierdie nuwe gemeente was, het die Kersboodskap gebring, Kleur is aan die program gebring deur Halleluja Koor en ‘n Klaviersolo deur Susan Visser.

Vanjaar 50 jaar later, is die woorde van Lied 40 nog steeds Mindalore se gebed:

v4 Betlehem Ster, Gods liefde lig.
Wat die pad na Jesus rig,
Lei die kinders ook van ver,
Lei hul na Jesus, Lieflike Ster.
 Betlehems Ster, lieflike Ster,
Leidsman na Jesus
o lieflike Ster!

Leave a Reply

Your email address will not be published.