Kies Vandag wie Julle wil dien

Dis ‘n nuwe jaar,ons is bymekaar,laat ons dan ons Christenskap verklaar!

Die gemeente se Jaartema vir 2014 is Joshua 24:15 “…. ek en my huis, ons sal die HERE dien”. Wat ’n wonderlike vers is dit nie! So baie mense gebruik dit en het dan ook hierdie woorde in hul huise aangebring. Met die paar woorde sê ons so baie, maar het jy al die hele vers gelees? “Maar as dit verkeerd is in julle oë om die HERE te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien: òf die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, òf die gode van die Amoriete in wie se land julle woon; maar ek en my huis, ons sal die HERE dien” Joshua 24:15(AOV).

   Die vers dwing ons om vandag ’n keuse te maak oor wie ons wil dien. Gaan ons ander gode kies of gaan ons vir God kies. Hier Stel Joshua die Israeliete voor ’n keuse waarop hulle wel die keuse gemaak het vir God. Met die keuse kom daar ’n verantwoordelikheid. Dus het Joshua hulle soos volg vermaan in vers 23: 

“Verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is, en neig julle hart tot die HERE, die God van Israel.”

   Net so moet ons dan vandag, vroeg in die nuwe jaar, ook seker maak dat ons die “vreemde gode” of afgode uit ons lewens en ons huise uit sal verwyder. Hiermee bedoel ek enigiets wat jou gaan verhinder om 100% voluit vir God te lewe.

   Ek kan nie anders as om aan die voorbeeld van Daniël te dink nie. Hy en sy 3 vriende (Sadrag, Mesag & Abednego) het in uiters stresvolle omstandighede ook vir God gekies. Hulle het eenvoudig geweier om te swig voor groepsdruk en bevele deur die regering. Hier voor is die drie vriende lewend in ‘n vuuroond gewerp oor hulle geweier het om voor die afgodsbeeld wat Nebukadneser laat oprig het te kniel (Dan 3).

Het ons in vandag se modern lewe nog die “guts” of “boldness” om hul voorbeeld te volg? Die lewe is mos lekker gemaklik en om “JA” te sê vir God kan beteken ons gaan dit nie meer so lekker gemaklik hê nie. “Wat sal my vriende sê!” of “Gaan ek nog vriende hê?” Hierop wil ek graag net die volgende stelling maak…….. “Ek is meer besorg oor wat God van my dink as wat ander mense van my dink”.

   So kom ons maak die jaar ‘n definitiewe, doelbewuste, keuse vir God. Omring jou met ander gelowiges wat ook nie “bang” is om vir God op te staan nie. Leef die lewens keuse uit in ons huise en maak sodoende ‘n verskil in ons gesinne en ons gemeenskap. Kom ons beaam wat die Israeliete vir Joshua gesê het in Jos 24:24 “Ons sal die Here onse God dien en na sy stem luister” terwyl ons en ons huise die Here dien.

Mag die Here onse God ons hele gemeente vul met ‘n honger na Sy wil en mag Hy wat van ewigheid tot ewigheid oor die heelal regeer jul almal ryklik seën in 2014.

Groete

Oom Jan
Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Gebeds Uur – Deel Drie
Maak die Pad Reguit
Psalm 121 – Nader tot God en kyk op
Skuldgevoelens En Vergifnis – Deel 1
Voetspore
Waarom moes Jesus as mens gebore word?
My Baadjie of My Vriendskap
Plasing No 0255

Leave a Reply

Your email address will not be published.