Koringkorrels

So ‘n tydjie gelede het ek langs koringlande gery. Dit het my laat dink aan die vers in die Bybel wat sê ons is soos koringkorrels.

     Johannes 12 v 24 tot 26 :

“ Dit verseker Ek julle : As ‘n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een; maar as hy sterwe, bring hy ‘n groot oes in. Wie sy lewe bo My lewe liefhet, verloor dit; en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo My lief het nie, sal dit in ewigheid behou. As iemand My wil dien, moet hy My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand My dien, sal die Vader hom eer.”

Ons is so bevoorreg om die Woord van God tot ons beskikking te hê, om Sondae nog kerk toe te kan gaan, bidure en Bybelstudies te mag bywoon. Ons het AL die geleenthede om nader aan God te kan groei. Ons het al die geleentheid om in onsself te sterf sodat ons kan lewe, maar ons verkies om self te probeer leef. My liewe Boetie en Sussie, wees bereid om saam met Christus te sterf om saam met Hom te lewe. Hy het die oorwinning behaal!

Ons het die Heilige Gees om ons in die LIg te lei. glo, sterf en lewe sodat die oes kan inkom. Deur geloof word ons gered en is ons by magte om Sy dienaars te wees en verlore mense na Hom te lei. Moenie talm nie. Die tyd is min. God wil hê dat ALMAL Sy kinders moet wees.

    Dien God en gee Hom eer. Hy alleen is waardig om gedien te word. Stel God eerste in jou lewe en jy sal verstom staan.

 Groete

 Duimpie

Nog Sielskos vir Die Lewens Pad
Gebeds Uur – Deel een
Nuwe Krag
Think Different
Plasing No 0084

NG Mindaloe, RichardsonLaan 32, Mindalore, 1739

Leave a Reply

Your email address will not be published.