Leesrooster vir Junie 2021

Bybel lees Week 133  1 – 5 JunieAs God se bou verstaan ons tekens.
Dinsdag    Matt 15:21-28
Woensdag  Mrk 7:31-8:9 
Donderdag Mat 15:29-38
Vrydag  Mrk 8:10-26
Saterdag Mat 15:39-16:12
6 JunieMark 3:35 en Mat 16:4
Bybel lees Week 134 7 – 12 JunieAs gebou van God vertrou ons Jesus
Maandag  Mrk 6:30-46
Dinsdag    Mat 14:13-23
Woensdag  Luk 9:10-17
Donderdag Joh 6:1-21
Vrydag  Mrk 6:47-56
Saterdag  Mat 14:34-36
13 JunieMat 14:28
Bybel lees Week 135  14 – 19 Junie As gebou van God bely ons ons geloof
Maandag   Mrk 8:27- 30
Dinsdag    Mrk 8:31- 37 
Woensdag  Mat 16: 13-20
Donderdag  Mat 16:21-26
Vrydag   Luk 9:18-21
Saturdag   Luk 9:22-25
20 JunieMat 16:13-20
“’Simon Petrus het geantwoord: “U is die Christus,
die Seun van die lewende God.”v16
Bybel lees Week 136 21 -26 JunieAs gebou van God weet ons wie Jesus is.
Maandag: Mat 16:27-28 
Dinsdag:   Mat 17:1-8 
Woensdag: Mrk 8:38-9:1 Sa Luk 9:28-36
Donderdag: Mrk 9:2-8
Vrydag: Luk  9:26-27
Saterdag: Luk 9:28-36
27 JunieMark 9:2-8
“Daar het toe ‘n wolk gekom wat sy skaduwee
oor hulle laat val het; en uit die wolk het daar
‘n stem gekom. “Dit is My geliefde Seun.
Luister na Hom.”v7

Nog Sielskos Vir Die Lewens Pad
Belydenis Aflegging 2012
Die Oudste Manuskrip

Plasing No 0034

Leave a Reply

Your email address will not be published.