Lei jou kind tot geloof

Die maand wil ek bietjie met die ouers gesels oor die onderwerp van jou kind tot geloof te lei. Ons gaan bietjie kyk na die redes hoekom dit nodig is asook hoe jy dit kan aanpak.
Soos ons almal weet is die jeug van vandag onder baie groot druk en word hulle op allerlei terreine aangeval. Die media, vriende en wêreld gebeure het almal ‘n reuse aandeel aan die wêreld beskouing van ons jongmense. Hiermee wil ek sê dat vandag se kinders ASOOK baie ouers ‘n wêreldse wêreldbeskouing het waardeur hulle na die wêreld om hulle kyk vanuit ‘n wêreldse oogpunt.

Dink maar aan hoe alle moreel afbrekende dinge as normaal aanvaar word. En hier is die media op al sy terreine die groot “breinspoel” agent. Kyk maar hoe die familie strukture afgebreek word, hoe seks in al sy verwronge vorme as normaal geprojekteer word. Hoe wreder, meer bloedlustig, hoe beter. Voeg dan hierby die openlike blootstelling aan die okkulte waar hekse met hul sogenaamde magte; die voorstelling van sataniese offers en vele meer, baie aanloklik lyk vir ‘n jong gees op soek na die antwoord.  

Dis juis hier waar ons as ouers werklik moet ingryp om ‘n Bybelse wêreld beskouing by ons kinders te kweek. ‘n Bybel teks wat by my opkom is Josua 24:15. Die bekende vers wat sê “..maar ek, ek en my gesin, ons sal die Here dien” (AOV) en ek haal dit juis aan vanuit ou Afrikaanse vertaling wat baie reguit begin met die woordjie “ek”. Verstaan ons regtig wat daar geskryf staan? Dit verwys dus natuurlik na die leier figuur in elke gesin, die priester van elke gesin, naamlik die vader van die huis.

   Om jou kind te help lei na ‘n Bybelse wêreld beskouing moet jy natuurlik self eers ‘n Bybelse wêreld beskouing hê. Maak seker dat jy die Here volkome dien en sy verordeninge ten volle gehoorsaam en nakom, dan kan jy begin om jou gesin te bearbei.

Die natuurlike vraag hierop is seker “Nou maar hoe doen mens dit?” In antwoord hierop draai mens natuurlik na die onfeilbare Woord van God wat in twee afsonderlike boeke baie mooi aan ons verduidelik hoe ons dit moet doen.

Eerstens, in Psalm 78:1-8. Hier sê Asaf, die Psalm digter, vir Israel 1n Gedig van Asaf.
Luister na wat ek jou leer, my volk, luister aandagtig na wat ek sê.
2Ek gaan ‘n gedig voordra, ek gaan julle inlei in geheimenisse uit die verre verlede.
3Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het,
4sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel
van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat Hy gedoen het.
5Hy het aan Jakob sy voorskrifte gegee, aan Israel sy onderwysing.
Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak,
6sodat die volgende geslag dit kan weet en die kinders wat nog gebore sal word,
dit weer aan húlle kinders kan vertel.7So sal hulle dan op God vertrou
en nie vergeet wat Hy gedoen het nie,maar gehoorsaam wees aan wat Hy beveel het
8en nie wees soos die voorvaders nie. Dié was ‘n opstandige en ongehoorsame volk,
‘n onbestendige geslag wat nie aan God getrou was nie.

Asaf vertel vir Israel dat hulle nie moet stilbly oor God se werke onder hul volk nie. Dit moet oorgedra word van geslag tot geslag. Dit moet gedoen word sodat elke geslag kan weet hulle moet op die Here hul God vertrou. Daarsonder mag die volgende geslag ‘n opstandige, ongehoorsame en onbestendige geslag word. Nou vra ek myself die vraag…… Is dit nie juis waarmee ons en die wêreld vandag sit nie?

Is dit nie juis ‘n vingerwysing na ons ouers van vandag nie?

Tweedens, gaan lees bietjie Deuternomium 6:4-9. 4“Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. 5Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag.6“Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. 7Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. 8Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet ‘n merk op jou voorkop wees. 9Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte.

Hier staan uitdruklik geskryf dat jy moet God se gebooie by jou kinders inskerp en met hulle daaroor praat. By jou huis, terwyl julle in die motor iewers heen oppad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit op jou deurkosyne skryf, om jou arms vasbind. M.A.W op enige manier, by elke geleentheid moet jy oor God kan getuig by jou kinders.

   Christendom word vandag oral oor aangeval. Kyk maar op internet, tyskrifte, televisie, films vir voorbeelde hiervan. Self in ons skole word ons kinders geleer jy kan enigiets glo wat jy wil, solank jy net glo aan ‘n god. En hier skryf ek dit opsetlik met ‘n kleinlettertjie “G”, want nie almal glo aan die enigste Drie-Enige God nie. Dis waarop die jeug vandag sukkel met vrae soos: “As almal glo aan ‘n God en dis reg, wie sê die Christelike geloof is die regte een?” Mense dis sulke vrae en verwarring onder die kinders wat my koue rillings laat kry, want die duiwel is besig om ons kinders van ons weg te rokkel.

   Kom, ons as ouers, maak die regte besluit! Besluit vandag nog om ook verantwoordelikheid te neem om oor God te getuig by jou kinders. Getuig oor die tientalle worderwerke en ingryping van God in jou en jou gesin se lewe. Ek sluit af met die bekende gesegde “Gaan verkondig die evangelie, en indien nodig, gebruik woorde”. Mag ons Hemelse Vader ons die nodige krag en insig en wysheid gee om ons kinders weer terug te wen tot ware Christelike geloof.      

Oom Jan

Nog Sielskos Vir Die Lewens Pad
Bid en bly op die smal pad
Kan Julle Glo
Plasing No 0115

Leave a Reply

Your email address will not be published.