Maak Die Pad Reguit

Die jaar 2013 is met ons en weereens lê dit soos ‘n lang pad voor ons.  Baie van ons was met vakansie oor Desember en uiteraard iewers op die lang pad in ons mooi land.

Ek onthou nog altyd dat as mens so deur die plattelandse dorpies ry daar altyd ‘n kerk in die middel van die dorp is. Dit was altyd vir my ‘n teken dat die mense van die dorp en boerdery gemeenskap die kerk, en dus ook vir God, sentraal in hul lewens gestel het. 

As mens is ons almal iewers op ons eie lewenspad. Hoe jy hom loop is per slot van sake jou eie keuse, maar net soos die platte-landse gemeenskappe wil ek jou vra om tog ook vir God sentraal te plaas terwyl jy op pad is. Jou keuse gaan bepaal of jy in die “lig” of in die “donker” gaan opeindig.

As kinders van God kan ons nie maar net passief wees op ons lewenspad nie. In Lukas 3: 2-17 lees ons die verhaal van Johannes die doper waar hy deur die hele streek verkondig het dat die mense hulle moet bekeer van hul sondes en hulle laat doop. Daar is ook ‘n opdrag: “maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir Hom reguit” (Luk3:4).

Die opdrag is juis waar vir vandag omdat ons lewenspaaie nie op ‘n mooi glad geteerde pad is nie, nee dit is maar op een vol gate. Kyk maar om ons rond. Daar is so baie seer en soeke na antwoorde. Selfmoord en dwelm verslawing en Satanisme is aan die toeneem. Kyk maar hoe totale losbandigheid so deel van ons bestaan is dat dit nie eers meer snaaks is nie. Dan is daar ook nog die gedurige gejaag na meer geld en besittings.

Ons is egter nie net in ‘n stukkende wêreld nie maar het ook te doen met stukkende kerke. Kyk maar na ons eie gemeente. Van die +- 420 lidmate, woon slegs sowat ‘n derde ons eredienste by en van die wat wel die eredienste bywoon is daar ongelukkig heelwat tradisionele Christene wat net kerk bywoon oor hulle so geleer is, en nie ‘n lewendige verhouding met God het nie.

Die boodskap van Lukas 3:2-17 is dus duidelik dat ons onsself nie net moet bekeer nie, maar dat ons tot dade moet oorgaan. Ja, dade wat getuig van dit wat in ons woon sodat ons die pad gelyk kan maak. Die Here roep ons dus om in 2013 die pad gelyk te gaan maak. Die afgelope paar jaar het ons baie wonderwerk in ons gemeente ervaar, so die tyd is nou om na die paaie rondom ons te begin kyk. Sien die “gate” raak, neem jou graaf op, en gaan maak daai “gate” toe. Van die gate is so groot dat self hele kerke daarin val, soos wat in Europa aan die gebeur is.

As julle egter net soos die mense in Lukas 3 vra, maar hoe doen ons dit?, is die antwoord heel eenvoudig dat dit by jouself begin.

Bekeer julle en “dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is” (Luk3:8).  Wees egter ook gewaarsku dat “die byl lê al klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.” (Luk 3:9).

Ons is almal geroep, nie net die dominee nie. Elkeen van ons se eie lewe is ‘n groot getuienis. Gaan leef dan ‘n vrugtevolle lewe en gaan maak daai “slaggate” op die lewenspad om jou toe.

Mag die Here ons elkeen seën in 2013 sodat ons oë oop sal wees vir die slaggate om ons en mag Hy elkeen toerus sadat jy jou graaf kan optel en die gate gaan toemaak.

“n Wonderlike,  geseënde en voorspoedige 2013 word jul almal toegebid.  

Oom Jan

Sien Ook
Dis Jou Beurt
Woestyn Pad
Plasing No 0170

Foto Danksy Free Photos

Leave a Reply

Your email address will not be published.