Meer Werd As Mossies

My liewe Boeties en Sussies

Ja, dis sowaar 2013!
Een ding wat my dwars in die krop steek is dat mense hul so kommer oor die dag van more en wat 2013 inhou, dat hulle skoon vergeet om vandag te lewe.

Ek het ‘n kinderliedjie van Soekie Krog geluister wat sê: “God ken jou naam en dat die hare op jou kop en selfs die sproete op jou vel het Hy getel.” So, my liewe Boeties en Sussies, Hou op kommer! Leef voluit vir vandag. Een dag op ‘n slag!  Matteus 10 v 31 “Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as mossies.

Let op waarmee jy jouself besig hou in hierdie nuwe jaar. Maak seker dat dit gaan om God te eer en Hom alleen te dien. Ons vyand loop rond en hy wil nie hê ons moet God se wil nastreef of doen nie.
Kolossense 3: 2-4 “Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met Hom verskyn en in Sy heelikheid deel.” 

  Doen dit waarvoor God jou geroep het en hou op om jou eie planne te maak.

Kolossense 4 v 17 “Gee jou aandag aan die taak wat jy in diens van die Here aanvaar het, sodat jy dit kan voltooi.”
Hebreërs 12:1b-2a “en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof.
Jakobus 1:4-6 “En die volharding moet end-uit volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een wysheid kort kom moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan ALMAL sonder voorbehoud en sonder verwyt. maar ‘n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie.”

Laat 2013 ‘n jaar van uitdagings saam met God wees. Volhard, Hy is getrou. Leef uit Sy oorwinningskrag en prys Hom onder alle omstandig-hede.

Efesiërs 6:10-11 “Soek julle krag in die Here en Sy groot mag. Trek die volle  wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.”

Mag julle ‘n wonderlike 2013 saam met God drie-enig beleef!!!

Groete 

Duimpie

Sien Ook
Glo En Doen
Geduld Bring Sekerheid
Plasing No 169


Leave a Reply

Your email address will not be published.