Mindalore is 50

Ontmoet die argitek van ons Kerkgebou – Hans Koorts

Die NG Kerk Mindalore se hoeksteen is gelê op 7 Junie 1975 in gebruik geneem en daarom wy ons hierdie Junie uitgawe van die Tussen Ons aan ‘n gesprek met die Argitek van die kerkgebou,  naamlik Hans Koorts.

Oom Hans is op 17 Desember 1929 in Durban gebore en het groot geword in Harrismith waar hy ook gematrikuleer het.

In 1953 het Oom Hans sy graad in Argitektuur voltooi aan die Universiteit van Pretoria. Hy het bekendheid as Kerkgebou Argitek behaal deur die boek “Beginsels van Gereformeerde Kerkbou”, wat gehandel het oor Kerk Argitektuur van die Gereformeerde kerke.

Hans Koorts is op 10 September 1955 getroud met Marianne van Solms, ‘n Hollandse meisie en dogter van die bekende professor in Semitiese tale Adriaan (Ad) van Solms  – Haar pa was ‘n predikant in Holland en gedurende die 50ger jare het Universiteit van Pretoria hom uitgenooi om hier klas te kom gee.
Omdat Oom Hans se ma se broer en suster met moeilike Hollanders getroud was, Hans se Pa het hom afgeraai om met ‘n Hollander te trou.  Soos wat dit toe moes gebeur het hy toe ‘n Hollandse meisie ontmoet. Tannie Marianne het baie jare kerkorrel gespeel en so kon hulle saam hul liefde vir Kerkgeboue en Kerkmusiek uitleef!

Daar is vier kinders uit die huwelik gebore Jeanet, Jan-Paul, Gerard en die jongste, Marié.

Oom Hans het 20 kerke in sy unieke boustyl ontwerp. (o.a Universitas – Wes – Bloemfontein; Waterbron – Bloemfontein; Sederpark – Lichtenburg; Hottentots Holland – Somerset Wes) Die Koorts-Boustyl van al die kerke is dieselfde maar elke kerkgebou is uniek wat afronding betref.

Die Klok van Mindalore wat los van die gebou staan, die variasie van die kruise wat met stene uitgebou is en die manier waarop die vensterrame met pilare uitgebou is, is voorbeelde van die uniekhede wat onder andere in Mindalore se Kerkgebou gebruik is (Die posisie van die klok was glo, volgens kombuispraatjies, een van die punte waaroor die kerkraad glo vasgesit het.)

Die Kerk was nog gebou in die tyd van voete en duime en die Engelse voet was in daardie tyd die standaard.  Die Kaapse voet het ook al begin posvat en verskil so bietjie van die Engelse voet, maar dit was nie as standaard in Argitektuur beskou nie. 

Oom Hans het genoem dat die hoeksteen wat op ‘n aparte muur aangebring is en nie deel van die gebou is nie, nie deel van sy boustyl nie.  Sy vermoede is dat dit so deur die Dominee of die Kerkraad besluit is. 

Met die inwyding van die kerkgebou op 19-20 Julie 1975 het oom Hans se skoonpa die geleentheid saam met hom bygewoon wat vir hom as Argitek  ‘n groot voorreg was. (Op die Foto van die Inwydingsprogram, word die jare lange gons oor die ouderdom van ons Akkerboom ontvou.  Die Akkerboom was ‘n nuut geplante boompie tydens die Inwyding.  Dus is die Akkerboom en die Kerkgebou ewe oud vanjaar (46 jaar)

Oom Hans het deesdae ‘n groot belangstelling in Teologie en geniet dit om boeke oor teologie te lees. Hy gee graag die volgende boodskap aan NG Mindalore met haar 50e Herdenkingsjaar.

“Gods rykste seën vir die Gemeente Mindalore. Ons verwag die koms van Jesus Christus!”

                                                Hans Koorts

Vergroot fotos om op te kliek

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Bostik and Sellotape
Hoogtepunte van 2012
Jan De Wet tree Op
Die verhaal van Tussen Ons
Plasing No 0154
NGMindalore RichardsonLaan 32 Mindalore

Leave a Reply

Your email address will not be published.