MMC – 2013

Sedert die MMC van 2010 het daar ‘n groot verandering plaasgevind in die mannebediening van Mindalore.  Mans het op die MMC 2010 naweek hul harte op nuut weer vir die Here gegee en hulle posisie in die Kerk en by die huis met alle erns opgeneem.  ‘n Mannegebedsgroep het uit die Naweek ontstaan wat elke Saterdag by verskillende huise bymekaar kom om te getuig oor God se betrokkenheid in hul lewens en net die gemeenskap van manne gelowiges te ervaar. 

Enige man in Mindalore is welkom om deel te wees van hierdie groep mans wat erns maak met hul verhouding met God en mekaar aanspoor tot verantwoordelikheid teenoor hulle gesinne.  Verlede jaar is ‘n groep manne na ‘n MMC byeenkoms in Tosca en dit was baie geestelik verreikend, maar omdat dit so ver was, kon nie baie mans saamgaan nie. 

  Hierdie jaar het ons manne besluit om nie ‘n Mannekamp te reel nie, maar dat ons die MMC Vaal naby Heidelberg gaan bywoon.  Op die einde was ons 48 mans van die gemeente en vriende wat die naweek van 8 – 10 Maart Heidelberg toe is vir die MMC.  Daar was ongeveer 2500 manne bymekaar met 1 doel; Om God se wil vir ons te soek.  Die naweek was daar goeie sprekers onder andere Adriaan Vlok wat vir ons kom getuig het van hoe God mens kan gebruik al is die omstandighede hoe moeilik en dat mens net by die waarheid moet bly.

Ons manne is ook daaraan herinner dat Onvergewensgesindheid, en trots (hoogmoed) en oordeel oor jouself en ander, jou verhouding met God kan laat skade ly.

 Oom Angus het Sondag -oggend ons manne weer reguit kom vertel dat daar nie tyd is vir “slapgat” manne in die land is nie.  Mans moet hulle vrouens liefhê soos Christus die kerk liefhet en vrouens moet aan hulle mans onderdanig wees soos wat die kerk aan Christus onderdanig is.  Mans moet hulle plekke in die huis opneem en die verantwoordelikheid wat God op hulle gelê het inneem, dan sal dinge verander. 

Ons het baie tyd gehad vir kuier en met mekaar deel oor ons ervaring met God. Dit was weereens ‘n wonderlike naweek van saam wees in die teenwoordigheid van God.

Sien Ook –
Pa’s en Seuns Kamp
Plasing No 0184

Foto Danksy Deon van Greuning,

Leave a Reply

Your email address will not be published.