‘n Jaar van Geestelike Groei

1 Januarie 2013 was God se boodskap aan my vir die jaar Openbaring 14:9-13.(Sien hieronder)  Dis is nie ‘n baie vleiende teks nie maar ‘n baie ernstige vermaning oor die oordeel van God en dat Hy besig is met ‘n suiwerings proses.

 Veral v12 waarin ons as gelowiges gemaan word om te volhard in ons geloof, dat ons die gebooie van God moet nakom en in Jesus moet bly glo!

   Op vele maniere is ons as gemeente se geloof getoets. Die verswakking in die ekonomie, die verandering van ons gemeente se demografie. Lidmate wat verhuis en die nuwe intrekkers is nie altyd lidmate van die NG Kerk nie.

   Ook is ons gemeente getoets in ons eenheid en bereidheid om saam te werk op verskeie terreine.

   Satan het hard probeer om Mindalore aan te val, daar was tye wat baie mense net sonder rede siek geword het, mense het moedeloos geraak en ook moed verlore geraak.  Hy het ook probeer om ons omgewing vir ons onveilig te maak deur inbrake en diefstal en verskeie kriminele elemente aktief in die area..

Hierdie jaar het ek persoonlike ervaar dat daar in Mindalore ‘n uitdaging was om ‘n keuse te maak vir ons geloof.  Is ons Christene vir die gemak daarvan, of is ons Christene vir die uitdaging daarvan.  Ons Jaar tema het ook by die Openbaring teks aangesluit Joël 2:11 ”Die wat die Here se bevel uitvoer is sterk!”

Mindalore is uitgedaag om in gehoorsaamheid aan God te lewe, dit was nie net my verantwoordelikheid as leraar nie, maar ‘n uitdaging aan elke lidmaat.

Die persone wat wel bereid was om gehoorsaam te wees en die bevel van God uit te voer, het beslis sterker geword deur die jaar, en kon ons saam as gelowiges volhard en groei in ons geloof.

Gedurende 2013 is dit my ervaring dat daar ‘n geestelike verdieping by baie persone plaasgevind het.  Ek sien uit na 2014, want met ‘n gemeente soos Mindalore kan Ons huis (Mindalore) die Here dien.

Aan elkeen wil ek graag ‘n geseënde feestyd toewens. Mag u geseën word met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is (Eff.1 :3).

Liefde Groete

Henning

Openbaring 14:9-13

9‘n Derde engel het agter die eerste twee aan gevlieg en hard uitgeroep: “Wie die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorkop of op sy hand aanvaar, 10sal van die wyn van God se toorn moet drink. Dit word onverdun in die beker van sy oordeel ingeskink. In die teenwoordigheid van die heilige engele en die Lam sal hy met vuur en swael gepynig word. 11Die rook van hierdie pyniging styg tot in alle ewigheid op, en hierdie mense het dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en dié wat die merk van sy naam aanvaar.”12Hier het die gelowiges volharding nodig, hulle wat die gebooie van God nakom en in Jesus bly glo. 13Toe het ek ‘n stem uit die hemel hoor sê: “Skryf op! Geseënd is dié wat van nou af in die Here sterwe.” “Ja,” sê die Gees, “hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle.”

Nog Sielskos vir Die Lewensreis
Doen wat ek jou vra
Christenskap is nie kinderspeletjies nie
Kalahari Gebed
Tyd Saam met God – Deel 2
Vertrou My, My Seun
Moedeloos en Sonder Hoop
Gemeentekamp – 2013
Plasing No 0237

Leave a Reply

Your email address will not be published.