Ondankbaarheid

My liewe Boeties en Sussies
Ons almal ken die storie waar Jesus die broodjies en die vissies vermeerder het. Wat beteken dit vir my en jou? Ons leer van kleinsaf dat dit een van die wonderwerke is wat Jesus gedoen het. Dis reg so maar hoe kan ek dit vandag in my eie lewe toepas.

Ons kan soms so ondankbaar wees. Ander kere kan ons weer so minderwaardig voel. Voel dit wat ons het, is nie goed genoeg nie. Dink ek en jy as ons, ons kind of ons eie kosblik pak wat se effek wat dit dalk op iemand kan hê? Ag dis maar net weer … wat ook al in jou blik is.

Jesus Christus het daardie “maar net weer “gebruik om duisende te voed. Hy het dit gebruik tot uitbreiding van Sy koninkryk! MAAR voor Hy dit kon gebruik, moes die kind bereid gewees het om dit te deel.

Sjoe, kan julle dink hoe daardie kind moes gevoel het toe die kos wat vir hom gepak is deur Jesus gebruik is. Wow!

Ek doen ‘n beroep op julle om nie neer te sien op dit wat jy het nie, om nie ondankbaar te wees nie , maar elke dag met ‘n blymoedige hart te leef. 

Filippense 4 v 4 tot 6 “ Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. “

Onthou een ding : God het nie witboordjies nie. 

Kolossense 3 v 25 “Die Here trek niemand voor nie.”  V 15: “Die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens deurslag gee.  God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar.”

 Lekker kosblik pak!

“ Here, God van liefde, help ons om vandag ‘n goeie, positiewe, vreugdevolle en  dankbare gesindheid te hê. Amen.”

Groete,  Duimpie

Sien Ook
Geweld, Geweld
Ek Wil Die Here Loof
Ek En My Huis
Plasing No 0207

Foto Danksy Conger Design

Leave a Reply

Your email address will not be published.