Onder Die Invloed

Om onder die invloed te wees van iets gaan ’n uitwerking op jou verhouding met God hê. Die mees algemeenste is natuurlik drank en dwelms. Sodra jy onder die invloed is, is die laaste ding waaraan jy dink jou verhouding met God.  Ons kan ook onder die invloed wees van gesondheid, verhoudings, werk, geld, jaloesie, woede, haat en so meer. Soms is dit ’n keuse wat jy self geneem het en ander kere is dit as gevolg van iets waaroor jy nie beheer het nie.

 1 Petrus 4:7 lees: “Daarom moet julle selfbeheers en nugter wees, sodat julle kan bid”.

  Toe dit op ’n stadium emosioneel baie sleg met my gegaan het, het die Here vir my gesê dit is as gevolg van goed wat ek in my lewe toegelaat het (so ek was onder die invloed van iets) en dit het skeiding tussen my en Hom veroorsaak. Ek het gebid en gebid maar dit het tevergeefs gevoel. Hoe harder ek probeer het om my eie “onder die invloed” aan te spreek hoe meer het ek gefaal. Dit het tot die punt gekom waar ek net nie meer kon nie. Ek het nie meer die krag gehad om aan te gaan nie en het gevoel dat ek net wil opgee.

  Dit is juis in daardie tyd wat dinge begin regkom het. Ek is seker die Here het gesê, dankie tog, nou dat jy op jou eie probeer en misluk het kan Ek ingryp en jou lewe verander.

  Praat met enige rehabiliteerde verslaafde en die boodskap is die selfde. Uit hulle eie krag kon hulle nie die verslawing oorwin nie. Geen Tien-stap program of wonderwerk pilletjie gaan jou help nie. Saulus was ’n skrifgeleerde man, wat sy hele lewe gewei het om Christine te vervolg en vermoor maar toe die Here hom gevul het met die Heilige Gees het hy totaal en al verander. (Lees Filippense 3). Die Here verander Saulus die vervolger in Paulus die Dissipel (Lees Handelinge 9). Dink jy nie Hy kan jóú, Die “onder die invloed van….., “ verander nie?

  Kom ons kyk gou wat Jakobus hieroor sê;

Jakobus 4…“Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan ’n vriend van die wêreld wil wees, word ’n vyand van God”.

1 Johannes 2:15 sê dit ook “Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie”.

Jakobus 4:7-10 “Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges! Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog”

   Om onder die invloed te wees in watse vorm ook, is ’n keuse wat ons maak. Dit mag dalk voel of ons nie genoeg selfbeheersing het om net eenvoudig daarmee te stop nie maar die Here sê: “Weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.” Ons het nie nodig om die geveg te veg nie. Die Here sal. Ons moet net standvastig bly. Eff 6 sê ook dat ons met ons wapenuitrusting dra, standvastig en op ons pos moet bly.

   My gebed is dat die Heilige Gees ons bewus sal maak onder watse verkeerde invloede ons is en dat ons werklik voor die aangesig van die Here sal berou en dit in Sy Vader hand los. 

Liefde groete

Die Ontdekker.
Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Geloof in Aksie
Gehoorsaamheid
Beskerming
Waarom Kategese
Ek, Sowel As My Huis, Sal God Dien
Elkeen Het n Doel
Julle Sal Krag Ontvang
As Gebou Van God Vertrou Ons Jesus
Plasing No 0284


Leave a Reply

Your email address will not be published.