Ons Weet Wie Jesus Is

As gebou van God weet ons wie Jesus is. Mark9:2-8

Met hierdie aangrypende verhaal waarvan Petrus, Jakobus en Johannes getuies is het Jesus Sy Goddelikheid aan die dissipels geopenbaar. Vir die eerste keer sien hierdie drie dissipels wie Jesus werklik is.
Kom ons klim saam met die dissipels op en gaan ervaar saam met hulle wat op die berg gebeur.

  1. Jesus openbaar aan Petrus, Jakobus en Johannes wie Hy werklik is en dat Sy koninkryk totaal anders is as die aardse ryk waaraan ons behoort.  Hy is nie net ‘n profeet nie, Hy is nie net ‘n goeie mens nie, Hy is uit ‘n ander wêreld. Ek dink die FBI sou mal gegaan het want hier is ‘n wese uit ‘n totaal ander wêreld as wat ons ken.

Johannes 1:1-5: “Van die Begin af was Jesus, die Woord, daar. Alles het deur Hom tot stand gekom. In Hom, Jesus was daar lewe, en die lewe was die Lig vir die mense”.

Sy voorkoms het verander – en sy klere het blink geword, spierwit soos niemand op aarde dit kan maak nie. Die Bybel vertel vir ons op ‘n paar plekke van hoe die mense in die Hemel lyk en dit stem ooreen wat die dissipels hier ervaar.

Die leërs in die hemel het op wit perde agter Jesus aangery. Hulle het fyn, helder wit klere aangehad. (Openbaring 19)

Die Engele het wit klere aan – By Jesus se opstanding (Joh 20:12)
Die Engel wat die klip voor die graf weggerol het (Mat 28:3 – Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu)
Die Engele wat die dissipels gerus gestel het met Jesus se Hemelvaart (Hand 1:10)
24 Hemelse Ouderlinge dra almal witklere (Openb 4:4)
Groot menigte voor die Hemelse troon (Open 7:9)
Elkeen wat die oorwinning behaal sal sulke wil klere dra (Openbaring 3:5);

Jesus is meer as net die man van Nasaret.
Jesus is meer as net die een wat aan die kruis moes sterf. 
Jesus is die Koning van die konings en die Heerser van die Heersers (Openb 19:16)
Wat ‘n voorreg het ek en jy nie om Hom te ken nie. Om ‘n verhouding met Hom te kan hê. Ons moet Jesus raaksien vir wie Hy is. Raak ons nie maar gewoond aan die aardse Jesus wat maar net altyd daar is wanneer ons Hom nodig het dat ons Hom nie meer raaksien vir wie Hy werklik is nie. Maak dit nie genade op genade net nog soveel meer nie. Dat Jesus, Heerser van die Heelal, na my toe afbuig, bereid is om tot op my vlak te daal, my met liefde in die oë kyk en sê: “Jou sondes is vergewe.”

  • Elia en Moses het verskyn en met Jesus gestaan en praat.

Om te sien hoe Jesus voor hulle oë verander moes reeds ‘n groot ervaring vir die dissipels gewees het, maar om vir Moses en Elia ook te ontmoet moes ‘n onbeskryflike belewenis wees.  Hier staan Jesus met “dooies” en praat. Weereens net ‘n bewys dat Jesus vanuit ‘n ewige Koninkryk kom waar daar werklik lewe na die dood is.

Hier is Moses – Die man wat die Paasfees ingestel het, wat die Israeliete voor Farao verdedig het, wat die volk Israel uit slawerny gelei het.  Die man wat die volk vir 70 jaar in die woestyn rondgelei het. Die man wat direk met God gepraat het.

En hier is Elia – Die grootste profeet van alle tye, wat op die berg Karmel nie bang was om op te staan vir sy geloof in God nie. Die man voor wie God verby beweeg het in ‘n fluistering in ‘n windstilte (1 Kon 19:12) Die man wat deur God in ‘n stormwind op ‘n strydwa van vuur weggeneem is Hemel toe ( 2 Kon 2:1 en 11)

Twee groot figure uit die Ou Testament, ken vir Jesus en gesels saam met Jesus. Dit moes WOW gewees het – Ek dink ek sou wou weet.. Hoe ken julle vir Jesus? Waar het julle al ontmoet?

Is ek en jy deel van hierdie prentjie? Daar is lewe na die dood! Hierdie deel is bewys daarvan. En dan onthou ons ook die verhaal van Lasarus en die ryk man. Waar Lasarus ‘n ereplek langs Abraham gekry het.

Die lewe na die aardse dood is ‘n realiteit! Maar die vraag is of ek deel vorm van hierdie kringetjie waarby Jesus staan? Is my saak met God reg? Joh 1:12 sê: Almal wat Hom aangeneem het, die wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.”

Ons kan ook deel van hierdie kring wees waar Jesus, Moses en Elia staan.  Ons moet Jesus aanneem en ons moet in Hom glo. Ek wil deel wees van Jesus se binnekring. Daarom moet ek Hom ken!

  • Wolk en die stem uit die Hemel

Dan gebeur die volgende:

God is teenwoordig: Op ‘n hele paar plekke in die Bybel word God se teenwoordigheid deur ‘n wolk sigbaar gemaak. Met die Tabernakel (Eks 40:36)  Die Wolk wat voor die Israeliete uitgetrek het, en as die wolk bly, het hulle gebly (Eks 40); toe die ark in Salomo se tempel gesit is het die magtige teenwoordigheid van God in die vorm van ‘n wolk die heiligdom gevul (1 Kon 8:10-11) verder weet ons dat Jesus deur ‘n wolk opgeneem is en dat Hy weer gaan terugkom op ‘n wolk (Hand 1)

Hierdie 3 dissipels het die magtige teenwoordigheid van God beleef terwyl hulle saam met Jesus, Moses en Elia op die berg is.

Ek is mal oor vlieg en een van die mees spesiaal vir my is wanneer ons in bewolkte weer opstyg, en die vliegtuig in daardie wolke vlieg. Jy kan niks sien nie, dan besef jy net wat is die mens dat U aan hom dink (Ps 8). Jy besef net jou totale afhanklikheid van God.

En dan breek die vliegtuig deur die wolke en bokant skyn die son helder, en onder is die aarde bedek met wolke. Daai gevoel van God se grootheid, van jy is in ‘n totaal ander wêreld ‘n ander dimensie.  

Daarna

 “’n Stem uit die Hemel wat sê: Dit is My geliefde Seun, Luister na Hom.” ‘n tweede Direkte boodskap van God die Vader oor Jesus. Die eerste was met Jesus se doop (Mark 1:11 “Jy is My geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My!”

Wanneer die Vader praat, is daar nie meer onsekerheid nie. Hierdie uitspraak van die Vader, laat my net besef hoe geweldig groot God die Vader se Johannes 3:16 liefde vir ons elkeen moet wees. Dat die Vader van Jesus kan sê: “Hierdie is My geliefde Seun: Luister na Hom. “

Wil Jy die Koninkryk van God beleef ?– Luister na Jesus

Wil jy deel vorm van die kring van Jesus saam met Moses en Elia?– Luister na Jesus

Wil jy die magtige teenwoordigheid van God beleef? – Luister na Jesus

Openbaring 2 en 3 sluit elke brief aan die gemeentes af met die woorde: “Elkeen wat kan hoor, moet LUISTER na wat die Gees vir die gemeente sê.  Dan sal ons die oorwinning behaal.”

Joh 14:6 “Jesus is die weg, die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur Jesus nie”.

  • Slot

Wie is Jesus vir jou? Mag ons elkeen Jesus ontmoet vir wie Hy werklik is en nie vir wie die wêreld ons wil wysmaak Hy is nie.

Ek hoor soveel getuienisse van mense in hierdie tyd wat getuig van hoe in hierdie Covid tyd, hulle weer by Jesus uitgebring het. Mag dit waar wees en waar word van ons elkeen se lewe.

Soli Deo Gloria

Mark 9:2-8 2En ná ses dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle alleen op ‘n hoë berg in die eensaamheid geneem; en Hy het voor hulle van gedaante verander,3en sy klere het blink geword, baie wit soos sneeu, wit soos geen bleiker op aarde dit kan maak nie. 4En daar het aan hulle verskyn Elía saam met Moses, en hulle was in gesprek met Jesus. 5Toe spreek Petrus en sê vir Jesus: Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons dan drie hutte maak: vir U een en vir Moses een en vir Elía een. 6Want hy het nie geweet wat om te sê nie, want hulle was heeltemal verskrik. 7En daar kom ‘n wolk wat hulle oordek; en uit die wolk kom ‘n stem wat sê: Dit is my geliefde Seun, luister na Hom! 8En meteens kyk hulle rond en sien niemand meer by hulle nie, behalwe Jesus alleen.”

Nog Sielskos vir Die Lewensreis
Leer Om Op God Te Vertrou
Liefde
Tyd Saam Met God – Deel 1
Skuldgevoelens En Vergifnis – Deel 2
Moedeloos en Sonder Hoop
Plasing No 0233

Sondag 27 Junie 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.