Persoonlike Getuienis – Deel Twee

Jou Persoonlike Verlossings Getuienis

In deel een het ons gekyk na wat getuienis is en die eienskappe van goeie getuienis. In Hierdie deel fokus ons om hoe te getuig met ‘n positiewe uitkoms

 Struktuur van Getuienis

‘n Verlossings getuienis het drie komponente: (Sien tabel 1)

   Stap een is om te verduidelik dat jy veranderings nodig gehad het in jou lewe. Stap twee is Kort en Kragtig – …En Toe onmoet ek vir Jesus ….Stap drie moet wys hoe Jesus juis die regte veranderings bewerkstellig het. Moet egter nie 80% spandeer op die negatiewe “ou” ek nie en dan net 20% op die vernuwing in jou lewe nie. Jou getuienis moet dus fokus op hoe goed Jesus is en hoe hy positiewe verandering in jou lewe teweeg gebring het.

‘n kort gids vir getuienisse.

Hou dit kort.
 As ‘n reël, hou dit onder 2 minute. As jy net staan en “waffle” oor jouself gaan mense ophou luister.

Hou dit relevant.
Moenie voor 10 jarige seuntjie praat oor hoe Jesus jou huwelik gered het nie. Dis glad nie van toepassing op hulle nie! Eerder iets soos jou humeur en hoe jy jou trots kon sluk en vergewe na ‘n groot woordewisseling sal meer betekenisvol wees.

Hou dit gefokus.
Kies een onderwerp en HOU daarby. Moenie afdwaal met onnodige besonderhede nie.

Hou dit persoonlik.
Dis ‘n getuienis oor wat Jesus vir jou gedoen het en hou daarby. Moenie begin preek in die middel van jou getuienis nie.

Vermy godsdienstige terme.
Moenie terme begin gebruik soos “Verlos deur die bloed van Jesus” of “wedergebore” nie. In plaas van “berou” gebruik eerder “toe draai ek na Jesus” of “toe ontmoet ek Jesus” instede van “toe word ek gered”.

 Dis my gebed dat die verduideliking dit makliker vir ons almal sal maak om jou persoonlike getuienis te kan deel mat ongelowiges. Per slot van sake dis mos makliker om te gesels oor jou eie ondervinding as oor diep godsdienstige sake. Jy hoef niemand te beindruk nie. “Gaan vertel”, soos Jesus sy dissipels beveel het. Gaan vertel jou verhaal en laat die res oor aan Jesus.

TABEL 1 Stap Een: Voordat jy Jesus ontmoet het.Hoe was jou lewe voor jy Jesus ontmoet het. Moenie jou hele lewens verhaal uitpak nie. Hou by een of twee slegte dinge in jou lewe voor jy Jesus ontmoet het. Nie noodwendig sonde nie, maar dinge wat uit balans was en wat jou lewe ongelukkig gemaak het, bv. Ek was altyd ongelukkig; Ek het kwaai humeur gehad;My lewe het nie vooruit gegaan nie.
Stap Twee: Hoe ek Jesus ontmoet het.Jy het nou net die probleem gestel dat jou lewe op een of ander manie uit balans was. Nou bring jy die oplossing na vore…. ‘n persoonlike verhouding met Jesus. Dis hoekom ons praat van ‘n “ontmoeting met Jesus” wat bewys dis nie ‘n godsdienstige idee wat ons aanvaar het nie, maar ‘n Verlosser wat ons omhels het. Hou die gedeelte maar kort. Selfs ‘n sinnetjie soos… “en toe ontmoet ek Jesus” sal goed genoeg wees.
Stap Drie: Sedert ek Jesus ontmoet het.Vir die regte impak om mense sover te kry om ook Jesus te wil ontmoet MOET jy afsluit met iets begeerliks. Eindig op ‘n positiewe noot wat sal bewys hoe ‘n verhouding met Jesus jou lewe verryk het.

Nog Sielskos Vir Die Lewens Pad
God Hou Sy Woord en Beloftes
Eksodus
Evangelisasie
Plasing No 0128

Leave a Reply

Your email address will not be published.