Skuldgevoelens – Deel 1

Deel 1 – Skuldgevoelens Deel 2 – Vergifnis

Ons het verlede maand gekyk na onvergifnis en hoe God ons vergewe.
Kom ons gesels bietjie oor die gif saadjie wat die duiwel saai. ’n Saadjie genaamd Skuldgevoelens.
Lees asseblief Luk 7:36-50
36Een van die Fariseërs het Hom genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die Fariseër ingegaan en aan tafel plek ingeneem. 37‘n Sekere vrou in die dorp, wat ‘n sondige lewe gelei het, het gehoor dat Hy in die Fariseër se huis aan tafel was. Sy bring toe ‘n albaste flessie met reukolie 38en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reukolie gesalf.
39Toe die Fariseër wat Hom genooi het, dit sien, sê hy by homself: “Hy, as hy ‘n profeet was, sou tog geweet het wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy ‘n sondares is.”
40Maar Jesus spreek hom aan en sê: “Simon, Ek het iets om vir jou te sê.” “Meneer, sê dit maar!” antwoord hy.
41Jesus sê toe: “Twee mense was in die skuld by ‘n geldskieter. Die een het vyf honderd rand geskuld en die ander een vyftig. 42Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgeskeld. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys?” 43Simon antwoord: “Ek veronderstel dié een vir wie hy die meeste kwytgeskeld het.” “Jou antwoord is heeltemal reg,” sê Jesus,
44en Hy draai na die vrou toe om en sê verder vir Simon: “Sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom – en jy, water vir my voete het jy My nie gegee nie, maar sy, met haar trane het sy my voete natgemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. 45‘n Soen het jy My nie gegee nie, maar sy het vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. 46My kop het jy nie eens met olie gesalf nie; sy het my voete met reukolie gesalf. 47Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde.”
48En Jesus sê vir haar: “Jou sondes is vergewe.”
49Toe begin dié wat saam aan tafel was, onder mekaar sê: “Wie is hierdie man dat hy selfs sondes vergewe?” 50Maar Jesus sêvir die vrou “Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede.”

Skuldgevoelens steel ons vreugde en vrymoedigheid om tot God te nader. Ons moet daarna strewe om op deurlopend, sodra ons van sondes bewus word onmiddelik ontslae te raak van die sondes asook skuldgevoelens.
Watter sondes bind jou in skuld en stilte? Vra ook die Heilige Gees om jou te kom herinner aan al die sondes wat jy nog nie bely het nie. Skryf al hierdie sondes op ‘n papier neer. Vat een vir een sonde en doen die hele proses.

1. Plaas die sonde voor Jesus se voete neer.
2. Bely dit voor God, wees opreg jammer met die behoefte om dié sonde nooit weer te doen nie.
3. Vra God om jou te kom heel en te verander sodat jy nie meer dié sonde sal doen nie.
4. Vra God dan dat jy Sy vergifnis vir jou sal ervaar.
5. Vra God om die seer en sondes te gebruik vir Sy glorie.
6. Werk dan so deur die hele lys.
7. Deel met ‘n vriendin of vriend jou storie sodat die stilte gebreek kan word en God se transformerende krag deur ander gesien kan word.

   As satan jou in die toekoms weer wil laat skuldig voel oor die sondes wat jy al bely het kan jy hom weerstaan en stil maak want jy is alreeds skoon van die sondes. Indien jy nog nie dit bely het nie volg dan gou weer bogenoemde proses sodat jy weer in vrede en rein voor God kan staan (Rom 5:1). En onthou die Heilige Gees kla ons nie aan nie (Rom 8:1) maar oortuig ons van ons sondes.

In die volgende plasing sal ons vergifnis, en hoe om dit te bewerkstellig hanteer.

Liefde Groete

Die Ontdekker

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Skuldgevoelens – Deel 2 – Vergifnis
Gebeds Uur – Deel een
Leef Uit Jou Gawes
Vergifnis
Beskerming
MMC – Mighty Men Camp 2013

Plasing No 0214

Leave a Reply

Your email address will not be published.