Skuldgevoelens – Deel 2

Vergifnis

  Wat is vergifnis?
Die woordeboek beskryf vergewe as om: te verlaat, een kant neer sit, te los, alleen te los, weg te sit, verby te gaan, uit te laat, uit te skakel, oor te spring, op te gee, oor te gee.

   VERGIFNIS IS:

Bewuswording en erkenning van seer en kwaad teenoor self, ander mense, omstandighede en God.

• ‘n Keuse en nie ‘n gevoel nie. Byvoorbeeld ek is nie lus om die skottelgoed te was maar besef ek moet dit gou doen want ek kry gaste later en sal dan vernederd voel as my kombuis so vuil is. Terwyl ek nie lus voel kies ek gou om die skottelgoed te was en doen dit dan gou. Beteken dit dat ek nie lus was nie dat ek dit nie kon doen?

• Om afstand te doen van die reg om kwaad te wees en mense terug te kry.

• Om die ongeregtigheid wat teenoor jou gepleeg is te vergewe en om nie meer mense of God te blameer nie.

• Al die rolspelers volkome, onvoorwaardelik en finaal te vergewe al vra hul nie onvergifnis nie.

• Om nie meer oor oortreding te broei en dink nie.

• Om soos Jesus op die kruis te bid dat God die oortreders moet vergewe en seën. Dit sal ons harte totaal verander teenoor die oortreder.

• Te vergewe en vry te spreek net soos God dit doen.

• Soos ‘n ui. Laag vir laag moet afkom. As jy weer, nadat jy vergewe aan die oortreding dink moet jy kies om nie daaroor te broei nie maar weer die persoon vry te spreek. So kom laag vir laag af totdat daar niks meer van die ui oor is nie.

• Om iemand vry te laat uit ‘n tronk, net om te besef jy was die een in die tronk.

 Hoe doen ek dit?

1. Maak ‘n lys van almal waarvoor jy kwaad is, wat jou seer gemaak het of waar teenoor jy slegte gevoelens het. Dit kan jouself en God insluit.

2. Maak jou oë toe en raak bewus van God se teenwoordigheid.

3. Vat dan een vir een persoon en vra God in elke geval om jou te help om al die onderdrukte emosies en herinneringe te onthou.

4. Praat dan met God in detail oor elke geval. Hoe jy gevoel het, wat jy gedink het, en wat dit aan jou gedoen het.

5. Soos jy met God bogenoemde deel, lê elke ding wat jy opnoem by Jesus se kruis neer. Maak jouself binne heeltemal skoon van die gebeure, seer en herinneringe.

6. Sien dan die persoon/e wat teenoor jou oortree het in jou geeste’s oog (indien jy nie weet hoe hulle lyk, sien ‘n gesiglose persoon).

7. Neem dan ‘n besluit om die persoon/e te vergewe en vra God om jou te help om te vergewe soos Hy vergewe.

8. Sê dan hardop dat jy kies om …… (neem elke persoon se naam) te vergewe soos wat God jou vergewe.

9. Spreek dan die …… vry in die Naam van Jesus Christus en gee alle reg van kwaadgevoelens, om terug te kry, te blameer en daaroor te broei, oor aan Jesus.

10. Vra dan vir Jesus om die seer binne in jou te kom genees en alle herinneringe van die gebeurtenis weg te vat.

11. Elke keer as satan jou herinner aan die geval verklaar hardop dat jy alreeds die persoon vergewe het en spreek hom/haar dan weer vry (totdat daar niks oor is nie).

Indien jy jouself moet vergewe vir iets, kan jy ook die bogenoemde proses volg. Soms is dit makliker om ander mense te vergewe as wat dit is om jou self te vergewe. God het jou klaar vergewe so jy kan ook!  Het iets al in jou lewe gebeur waarvoor jy vir God blameer het? dalk ’n geliefde afgestaan aan die dood? God sê, Hy het jou vergewe en verstaan jou seer. Maar vra ook dan weer vergifnis teenoor Hom, want Hy is volmaak en kan nie sondig nie. Dit is egter belangrik dat jy vergifnis teenoor Hom moet uitspreek sodat genesing kan plaas vind.  God wil hê ons almal moet sonder skuld gevoelens en vlekloos voor Hom staan. Hy het duur betaal vir ons vergifnis maar gee dit gratis aan ons, ons moet net daarvoor vra.

Liefde Groete,

Die Ontdekker.

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Wie Dink Jy is Jy?
Skuldgevoelens En Vergifnis – Deel 1
Gebeds Uur – Deel twee
Ons Is Wedergebore – As gebou van God is ons Wedergebore -Joh 3:1-21
Woestyn Pad
Vergifnis
Christenskap is nie kinderspeletjies nie
Plasing No 0215

Foto Danksy KalhH

Leave a Reply

Your email address will not be published.