Ons is die Gebou van God – Mat 16:13-19

10 Januarie 2021 “Op hierdie Rots, sal Ek My kerk bou“ Die teks is op 17 Januarie 1971, met die stigtingsvergdering van NG Gemeente Mindalore gelees.  Om ons 50e verjaarsdag te vier wil ek graag dieselfde teks gebruik. Ek het ook van die gedagtes wat met die vergadering genotuleer is in die preek ingewerk, so […]

Continue reading