As Gebou van God, het ons die Ewige Lewe – Joh 11:1-45

Deesdae word ons baie meer gereeld met die dood gekonfronteer. In die Bybel sien ons meestal vir Jesus as in sy werksklere. Die Man wat vissermanne moet leer, ‘n Man wat stofpaaie moet loop van dorp tot dorp en sin in mense se koppe probeer inpraat om hulle te laat afsien van die verkeerde wat […]

Continue reading


As gebou van God glo ons in die Krag van gebed.

Mat 9:14-29 ‘n Paar Sondae terug het ons ‘n gebedsdiens gehad en het ons gebid vir die huidige situasie rondom die pandemie. Gebed is ‘n gesprekvoering met God en is ‘n belangrike bousteen van ons verhouding met God. Wanneer ons Markus 9:14-29 lees dan kan ons ook met die verskillende karakters in die gedeelte identifiseer […]

Continue reading


Hoe kan ek seker wees ek is ’n kind van God

Twyfel onstaan op verskeie maniere in ons as gelowiges se lewens. Bybel tekste soos : Mat 21:21 en Jak 1:6-8 maak dit moeiliker en laat jou skuldig voel. Wat sê die Bybel rondom twyfel? Omtrent elke persoon in die Bybel het twyfel ervaar. Die Bybel verdoem nie twyfel nie, maar wel die volharding in twyfel. […]

Continue reading