As gebou van God moet ons besef wie die Here is.

Esegiel 7 Dis Chaos in ons land: (Eseg 2:3) “Mens, Ek stuur jou na die Suid-Afrikaners toe. ‘n Opstandige nasie wat teen My in opstand gekom het. Hulle en hulle voorvader het hulle teem My verset tot hierdie dag.  Dit is moedswillige en hardkoppige mense na wie toe Ek jou stuur.‘ Die gebeure die afgelope […]

Continue reading