Vader Tyd Op Moeder Aarde

Nuwejaars Boodskap 2014

Dis altyd interessant om te sien hoe ‘n dramatiese verandering die uur 24:00 van 31Desember, in mense se lewens kan veroorsaak.  Die een oomblik is mense nog moeg van ‘n jaar se harde werk en al die spertye wat behaal moes word en waarvan sommiges nie behaal is nie.  Baie mense het letterlik die ure en later die sekondes afgetel omdat 2013 net ‘n té moeilike jaar was.  “Dankie tog 2013 is verby, wonder wat 2014 vir ons gaan inhou.

  Moeder aarde sug (Rom 8:22) oor haar gebonde aan Vader tyd wat ongenaakbaar voortsnel, sonder om eers ‘n bietjie stil te staan, om vir die wat agter geraak het kans te gee om weer op te vang.  Vader Tyd laat mens die verganklikheid van die lewe besef, of jy nou wil of nie.

   Ons kan ook nie sommer net Vader tyd ignoreer nie, want hy dwing homself op jou af. (Prediker 3).
   Wat gaan ons maak in 2014 om los te kom van hierdie gejaagdheid na tyd?
   Maak tyd: Dis maklik om te sê, maar hoe maak ek tyd as daar net 24 ure in ‘n dag is?
   Koop die tyd uit: Wat is die prys vir die onbekostigbare kleinnood, en hoe weet jy of jy genoeg gekoop het?

   Al die kits antwoorde bring niks ekstra tyd in ons lewe in nie, want Vader Tyd dink miskien hy het die beheer oor die mens, maar hy is totaal verkeerd. Hy is van die begin van die skepping af deur God vasgestel (Genesis 1).

  Beide Vader Tyd en Moeder aarde is deur God geskep en hulle grense is deur God ingestel. Is dit vir ons dan enige troos in 2014? Beslis ja. God het aan die mense die outoriteit gegee oor Vader Tyd en Moeder Aarde (Gen 1:28 -31). Soms wil dit my voorkom asof ons dit nie mooi begryp het nie en dat Moeder Aarde en Vader Tyd oor ons heers!

  Daar is een seker feit van 2014 wat ons almal van bewus is: “Ons het 365 dae tot ons beskikking.”
   Ons weet nie wat elke dag vir ons voorlê nie, maar om daaroor te bekommer gaan ons niks help nie. (Mat 6:25-34).
  My gesindheid teenoor Vader Tyd, hier op Moeder Aarde gaan in 2014 die volgende wees. “God is in beheer van elke sekonde van die dag. Ek kan beplan, maar Hy sal die beste bepaal!”

Ps 37:23 “Die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad Hy tevrede is, en Hy ondersteun hom.”
Liefde

Henning
Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
God Is Met Mindalore Oppad
Geloofsvolharding – deel 4
Glo en Doen
Koringkorrels
Kan Julle Glo
Jesus Alleen
Plasing No 0253

Leave a Reply

Your email address will not be published.