Vertrou My, My Seun

Net nou die dag was my seun besig met iets waarmee hy vreeslik gesukkel het. Ek het hom dop gehou sonder om ’n woord te sê. Uit moedeloosheid het hy dit op die grond neer gegooi en geskree, “ek kry dit nie reg nie!”Ek het hom saggies aan sy skouer geneem en terug gevat na sy werkstuk toe. Daar het ek mooi aan hom verduidelik hoe om die probleem te benader en selfs wat beter sal werk.

Sy woorde “Pa is jy seker dit gaan so werk want dit klink baie moeiliker” het my by gestaan.  “Vertrou my, my seun.” Het ek geantwoord.” Selfs al klink dit baie moeilik weet ek dat dit sal so werk. Father knows best jy weet”

Wel, die uit einde was dat hy dit op my manier probeer het en natuurlik reg gekom het. Toe hy klaar was het hy gesê “ek sal nooit weer twyvel in wat pa sê nie

Bo en behalwe dat dit my ego gestreel het het dit my werklik laat dink aan ons verhouding met God.

Jes 55: 8-9 (NLV) “Ja, Ek dink nie soos julle dink nie, en Ek doen nie soos julle doen nie. Ja, wat Ek dink en doen, is ver bo wat julle dink en doen, soos die hemel ver bo die aarde is.” En  1 Kor 3:18-20(NLV) “Julle moenie julle selfs bedrieg nie. Een van julle dink miskien hy is slim in hierdie wereld, maar hy sal eers regtig slim wees wanneer hy weet hy is dom by God.” Hoekom? Want God sê die slim dinge van die wêreld is dom. In die Ou Testament is geskryf: God vang die slim mense met hulle eie slim planne. Daar is ook geskryf: Die Here ken die planne wat die slim mense van die wêreld maak. Hy weet dit beteken niks”

God weet altyd van beter selfs al voel dit soms nie so nie. God weet wat Hy vir ons beplan en wat moet gebeur in ons lewens om dit te bereik. Dit mag dalk voel asof waarmee jy tans in ons lewe besig is net te moeilik is en opgee sal makliker wees. Heb 11:8 sê;”(NLV) Abraham het in God geglo, en daarom het hy geluister toe God vir hom gesê het om weg te trek na die plek wat God vir hom wou gee om aan hom te behoort. Abraham het weggetrek en hy het nie geweet waarnatoe hy gaan nie.” Abraham het nie ’n maklike lewe gehad nie, maar tog het God hom geseën bo menslike verwagting. Ek is seker Abraham sou aan die einde van sy lewe kon sê, ek sal nooit weer twyfel in wat U sê nie.

God se onfeilbare wysheid behoort ons daaglikse gids te wees en ons moet self dissipline hê om elke dag God se Wil vir ons lewens te soek, maak nie saak hoe moeilik dit is nie, weet dat jy nie alleen is nie. En dan ook God se belofte aan ons almal, Jer 29:11 (83 vertaaling) “Ek weet wat ek vir julle beplan, se die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ’n toekoms gee, ’n verwagting!

Die pragtige gedig deur Helen Steiner Rice se dit so mooi.

God Knows Best”


Our Father knows what’s
best for us,
So why should we complain-
We always want the sunshine,
But He knows there must be rain–

We love the sound of laughter
And the merriment of cheer,
But our hearts would lose
their tenderness
If we never shed a tear…

Our Father tests us often
With suffering and with sorrow,
He tests us, not to punish us,
But to help us meet tomorrow…

For growing trees are strengthened
When they withstand the storm,

And the sharp cut of a chisel
Gives the marble grace and form

God never hurts us needlessly,
And He never wastes our pain
For every loss He send to us
Is followed by rich gain…

And when we count the blessings
That God has so freely sent,
We will find no cause for
murmuring
And no time to lament…

For our Father loves His children,
And to Him all things are plain,
So He never sends us pleasure
When the soul’s deep need is pain…

So whenever we are troubled,
And when everything goes wrong,
It is just God working in us
To make our spirit strong.

Liefde Groete

Die Ontdekker.

Sien Ook
Volkome Vertroue
Voetspore
Keuses
Plasing No 0201

Foto Danksy David Mark

Leave a Reply

Your email address will not be published.