Waarom moes Jesus as mens gebore word?

Jesus Christus is die Messias asook ons Verlosser. Om die titels te kon verwerf moes Hy as mens gebore word. As ons deur die Nuwe Testament lees kan ons wel verskeie redes identifiseer waarom Jesus ten volle as mens gebore moes word. Hier volg dan sewe van die redes:

GEHOORSAME VERTEENWOORDIGER

Jesus het ons verteenwoordig en namens ons gehoorsaam waar Adam gefaal het. Dis duidelik te sien in Paulus se brief aan die Romeine waar hy vergelyking tref tussen Adam se ongehoorsaamheid en Jesus se gehoorsaamheid:

“Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een Mens vrygespreek word.” (Rom 5:18-19)

PLAASVERVANGER OFFER

As Jesus nie mens geword het nie sou Hy nie in ons plek sterf en daardeur die ons boete betaal nie. Paulus skryf oor die feit as volg:  “Dit is duidelik dat dit vir Hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. Daarom moes Hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat Hy ’n barmhartige en getroue Hoëpriester voor God kon wees om die sondes van die volk te versoen.” (Heb. 2:16-17)

Oor God mense wou red en nie engele nie moes Jesus volkome mens word in elke opsig en daarom kon Hy die aanvaarbare plaasvervanger word in ons plek.

MIDDELAAR TUSSEN GOD EN MENS

Omdat sonde ons vervreem het van God moes iemand tussen God en ons kom om ons weer terug te bring na Hom. Ons het daarom ’n middelaar nodig gehad wat ons kon verteenwoordig by God en wie God by ons kon verteenwoordig. Daar is slegs een persoon wie kon voldoen aan die vereiste. “Daar is immers net een God, en daar is net een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus.” (1 Tim 2:5) Om aan die rol te kon voldoen moes Jesus volkome mens sowel as volkome God wees.

VERVULLING VAN GOD SE OORSPRONKLIKE DOEL VIR DIE MENS (om oor die skepping te regeer.)

Met die sondeval kon die mens nie God se oorspronklike doel vervul nie. Met Jesus se menswording kon hy God gehoorsaam en daardeur die reg verwerf om oor die skepping as mens te heers. Sodoende het Hy God se oorspronklike doel vervul. Hebreers erken die waarheid wanneer dit sê “ons sien Jesus” in die plek van outoriteit oor die heelal, “met eer en heerlikheid gekroon” (Hebreërs 2:9). Jesus was inderdaad “alle mag gegee in die hemel en op aarde” (Matt 28:18), en “aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk” (Efe 1:22). Eendag sal ons, in onderdanigheid aan Jesus, saam met Hom regeer (Open 3:21) en sodoende die vervulling van God se doel ervaar om oor die aarde te heers (Luk 19:17, 1 Kor 6:3).  

ONS VOORBEELD EN LEWENSGIDS

Regdeur ons Christelike lewe moet ons die wedloop hardloop met “die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof” (Heb. 12:2). As ons ontmoedig raak deur die vyandigheid en teenstand van die ongelowiges, onthou Hom “wat so ’n vyandige optrede van die sondaars teen Hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie” (Heb. 12:3). Ons doel moet dus wees om elke dag meer-en-meer soos Hy te wees, selfs tot die dood toe, met onfeilbare gehoorsaamheid, onwrikbare vertroue in Hom, en met liefde en vergifnis teenoor ander.

DIE VOORBEELD VAN ONS VERHEERLIKTE LIGGAME

Toe Jesus uit die dood opgestaan het, het Hy opgestaan in ’n nuwe liggaam wat “onverganklik: opgewek in heerlikheid: opgewek in krag: geestelike liggaam” (1 Kor. 15:42-44). Christus se verheerlikte liggaam waarmee Hy uit die dode opgestaan het is dus presies hoe ons liggame sal wees wanneer ons ook uit die dode opstaan. Ons het nou ’n liggaam soos Adam maar ons gaan een kry soos Christus s’n: “Soos ons die beeld van die stoflike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees” (1 Kor. 15:49). Jesus moes dus mens word om die eersgeborene uit die dood te wees (Kol. 1:18).

SIMPATISERENDE HOËPRIESTER

Paulus herinner ons daaraan dat “Omdat Hy self versoek is en gely het, kan Hy die help wat versoek word” (Heb. 2:18). As Jesus nie ook mens geword het nie, sou Hy nie uit ervaring kon weet waardeur ons gaan met ons versoekinge en worstelinge in die lewe nie. Daarom kan Hy ten volle simpatiseer met ons eie versoekings en worstelinge.

Oom Jan

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Psalm 127 – As die Here die huis nie bou nie
Die Einde van Alles
Leer Om Op God Te Vertrou
Voetspore
Geloof in Aksie
Raad Vir Ons Elkeen
Waarom Kategese
Plasing No 0240

Leave a Reply

Your email address will not be published.