Wie is Jou Superhero?

Wat is ‘n Superhero? ‘n Moontlike definisie sou wees….. Iemand met bonatuurlike kragte wat met masker en kostuum‘n wêreldredder is. 
Daar is so baie aksie karakters wat as “superhero’s” aangewys word en ek is seker een en elkeen van ons het ons gunsteling karakter. Dink maar aan name soos Superman, Batman, Captain America, Hulk, Spiderman, en Thor, om maar net ‘n paar op te noem.

As jy moet gaan stilsit en dink waarom is jou gunsteling “superhero”

JOU gunsteling, gaan jy begin dink aan dinge soos karakter eienskappe, dinge wat hy gedoen het, ens. Ek dink julle sal saamstem dat karakter eienskappe van ‘n “superhero” die volgende sou wees:

Buitengewone kragte en vermoëns
Sterk morele waardes (nie doodmaak nie, geen wapens nie)
Geheime identiteit (gewoonlik ken mense nie die ware identiteit nie)
Uitkenbare kostuum
Vriende wat hom ondersteun
Verskeie aartsvyande

Net soos die kunsmatige “superhero’s” van die wereld was daar ook helde in die Bybel. Dink maar aan Moses, Josef, Joshua, Dawid, Simson, Ester, Daniel. Hulle was almal mense wat as helde geklassifiseer kan word oor hule eienskappe en deur dit wat hulle gedoen het. Die groot verskil tussen die Bybelse helde en “superhero’s” is waar hul krag vandaan kom. Die Bybelse helde se krag kom direk van God en dis nie iets wat kunsmatig is nie. Die grootste “superhero” van die Bybel is sekerlik Jesus Christus. Tydens Jesus se tyd op aarde het Hy verskeie wonderwerke gedoen wat sy Goddelike “kragte” ten toon gestel het. Dink maar aan die talle wonderwerke waar hy blindes en verlamdes genees het; dooies weer lewendig gemaak het; kos vermeerder het; op water geloop het, ens.
Dit maak Jesus in my oë nie net ‘n “Superhero” nie maar ‘n  “SUPERNATURAL HERO”.

Fillipense 2: 5 -13 beaam duidelik dat Jesus die ware SUPERHERO is.
V5-6: Jesus het nie gespog oor Sy Goddelike dade nie (geen “claim to fame”)
V7: Superhero’s vermom hulself. Jesus het homself ook vermom in die vorm van ‘n mens om aan ons gelyk te word, om as dienskneg en slaaf ‘n wêreld redder te kon word.
V8: Superhero’s het aartsvyande. Jesus se “aartsvyand” was die dood! Hy moes as mens aan die kruis sterf sodat Hy die dood kon oorwin.
V9-10: Elke tong sal bely. Daarom sal almal wat Hom aanvaar die beloning (die ewige lewe) ontvang.
V12-13: Net soos die “Superhero’s” wat vriende gehad het wat hulle gehelp het, net so is ons Jesus se “sidekicks” wat krag van Hom af sal ontvang om te doen wat Hy wil hê ek en jy moet doen.

Hoe word jy Jesus se “sidekick”?

Deur hom in jou hart in te nooi sodat jou sondes afgewas kan word. Gaan jy aanhou tevrede wees met ‘n deurmekaar bestaan waarin niks sin maak nie, of gaan jy Jesus toelaat om weer orde en sin in jou lewe te skep?
Steek op jou hand en laat Jesus se bloed jou skoonwas. Hou op om ‘n “vaal” persoon te wees!
Jou keuse gaan bepaal waar jy eendag gaan opeindig. Kies vandag nog die regte pad om te stap…… 

Hou op om aan kunsmatige “superhero’s” vas te klou. Maak jou los en volg die ware “SUPERHERO”, Jesus Christus die seun van God.

Oom Jan

FIL 2 v 5-13

5Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was:
6Hy wat in die gestalte van God was,
het sy bestaan op Godgelyke wyse
nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie,
7maar Hy het Homself verneder
deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem
en aan mense gelyk te word.
En toe Hy as mens verskyn het,
8het Hy Homself verder verneder.
Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.
9Daarom het God Hom
ook tot die hoogste eer verhef
en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is,
10sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is,
die knie sou buig,
11en elke tong sou erken:
“Jesus Christus is Here!”
tot eer van God die Vader.
LIGDRAERS IN DIE WÊRELD
12My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle
gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop
toelê om as verloste mense te lewe,
13want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.

Sien Ook

Die Geloof van ‘n Kind
Wie is Jou Held?
Jeug Kamp 2013
Die God van die Onmoontlike
Plasing No 0182

Foto Danksy Erika Wittlieb

Leave a Reply

Your email address will not be published.