Wysheid

Doug Larson het die volgende gesê oor wat wysheid is: “Wisdom is the quality that keeps you from getting into situations where you need it.” Ons het tot dusver gevind dat wysheid is om God se plan te ken en daarby in te val. Ons besef ook dit is baie kosbaar Spr 3:15 maak die stelling dat wysheid “meer werd as enige iets anders”. En aangesien dit ‘n gawe van God is, kan ons daarvoor bid (Jak 1:5,17; 3:17).

  Ons God is ‘n vrygewige God. Hy gee graag. Ons hoef Hom nie te probeer omkoop, of te probeer om sy arm te draai nie. Jesus waarsku dat ons nie moet dink dat God ons gebede verhoor omdat ons baie woorde gebruik nie (Matt 6:7). Dit is ‘n heidense gedagte. Ons God is ‘n Vader wat die goeie vir ons wil gee.

   Jesus het beloof “Dit verseker ek julle: Wat julle die Vader ook al in my Naam bid, sal Hy vir julle gee.” (Joh 16:23). Jy moet die Een ken vir wie jy vra. Sekere goed sal jy van jou pa vra, ander van jou ma. Jy weet later met redelike sekerheid wat jy van elkeen kan verwag. Hoe beter jy God leer ken, hoe beter sal jy weet wat jy van Hom kan verwag. Jakobus wys sy lesers daarop dat hulle bid en hulle ontvang nie, omdat hulle selfsugtig bid (4:3). God verhoor nie sulke gebede nie.

   Hoe moet ons gebede dan wees?

Ons kry in die Ons Vader gebed duidelike aanduidings oor wat ons prioriteite in ons gebede, maar nie net in ons gebede nie, ook hoe ons lewe behoort te wees.

Dit gaan volgens hierdie gebed van Jesus om die Naam van God wat ge-eer moet word, om Sy koninkryk wat moet kom, om Sy wil wat moet geskied, om voorsiening in die basiese noodsaaklike, om vergifnis en om verlossing van die Bose. Hiervoor kan ons maar met die grootste vrymoedigheid bid!  

  Gebed is nie ‘n kortpad of waarborg vir rykdom en voorspoed nie. Salomo se rykdom was ‘n bonus! Maar Jesus het belowe: “Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.” (Matt 6:33).

Ons kry in die Ons Vader gebed duidelike aanduidings oor wat ons prioriteite in ons gebede, maar nie net in ons gebede nie, ook in ons lewe behoort te wees.Jesus benadruk hiermee dat elkeen wie se hart onverdeeld op God se koninkryk fokus, die toekoms kommerloos kan ingaan.

Groete

Die Ontdekker

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Bid en bly op die smal pad
Die Menslike Drie Eenheid
Jonk Maar ‘n Voorbeeld
Plasing No 0108
NGMindalore RichardsonLaan 32 Mindalore

Leave a Reply

Your email address will not be published.